"For the love of games"

That's what we do!

Inserting

Galahad heeft de beschikking over meerdere couverteerstraten van 4 tot en met een maximum van 8 stations. Wij matchen maximaal 3 items door middel van camera inspectie, selectief 5 items couverteren.

Ook kunnen wij Attentiezegels plakken vanaf de rol op de enveloppen en hebben wij eigen ontwerp van een Attentiezegel in combinatie met het Priority logo (voor internationale mailings).

  • Synchroon mailingen tot 3 items
  • Selectief couverteren tot 5 items
  • Plakken van Attentiezegels en labels

Services

Contact

T - +31 (0)75 617 2459

E -


Galahad Management Services

Kleine Tocht 38

1507 CA Zaandam

The Netherlands